Zásady ochrany osobných údajov
Rešpektujeme vaše právo na súkromie, platbu alebo pravidlá uvedené nižšie.
Nahrajto.eu rešpektuje vaše právo na súkromie. Uisťujeme vás, že všetky informácie, ktoré nám boli zaslané počas procesu používania našich stránok, zostanú prísne dôverné a budú použité výlučne Nahrajto.eu na zlepšenie používateľského komfortu. V doméne Nahrajto.eu nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani nedistribuujeme žiadnu tretiu stranu mimo domény Nahrajto.eu s výnimkou právnych účelov, nariadení alebo vládnych oprávnení.

Zhromaždené informácie

Nahrajto.eu bezpečne uchováva údaje o jeho používateľoch, aby mohli spracovávať objednávky a prihlasovať sa do účtu, aby mali prístup k ich nákupom. Pre každého registrovaného užívateľa našej stránky môžu byť uložené nasledujúce údaje:

  • E-mailová adresa vášho účtu.
  • Heslo účtu uložené pomocou jednosmerného hashovania a šifrovania.
  • Váš titul, meno a priezvisko uvedené v registračnom procese.
  • Vaše prvé, posledné a posledné prihlasovacie adresy IP.
  • Akékoľvek údaje poskytnuté našimi platobnými bránami za účelom spracovania vašej objednávky. Patria sem údaje o adrese, názve spoločnosti, e-maile vášho platobného účtu a vaše celé meno.
  • Váš používateľský agent prehliadača, sprostredkujúca stránka a ktoré stránky ste navštívili.
  • Kópiu týchto informácií môžete získať zaslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára .

Nahrajto.eu nezhromažďuje a neukladá žiadne informácie, ako sú podrobnosti o kreditnej karte.

Ako sa zozbierané informácie používajú

Zhromaždené informácie používame najmä na poskytovanie služieb, o ktoré požiadali používatelia Nahrajto.eu, napríklad predaja a podpory zákazníkov. So súhlasom Nahrajto.eu môže tiež používať poskytnuté e-mailové adresy na pravidelné kontaktovanie používateľov, aby ich informoval o Nahrajto.eu službách a oznámeniach o webe, ako sú nové produkty, propagácie a aktualizácie stránok alebo služieb. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť odhlásiť sa na odber týchto e-mailov. Nahrajto.eu môže tiež kedykoľvek použiť e-mailové adresy, aby vás kontaktoval kvôli službám podpory zákazníkov. Nahrajto.eu si vyhradzuje právo použiť akékoľvek informácie poskytnuté používateľmi na účely zlepšenia dojmu používateľov našich stránok, zlepšenia našej reklamy a marketingu av prípade potreby na právne spory.

Prepojené stránky

Kedykoľvek môžeme Nahrajto.eu používateľom poskytnúť odkazy na webové stránky prevádzkované inými stranami. Tieto odkazy sú poskytované, pretože môžu byť pre používateľov užitočné z akéhokoľvek konkrétneho dôvodu. Zmluvné podmienky Nahrajto.eu, ako aj zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán a nenesieme zodpovednosť za zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov stanovené webovými stránkami tretích strán.

Zásady používania súborov cookie

Za účelom vylepšenia našich stránok a spokojnosti zákazníkov sme do vášho zariadenia implementovali malé dátové súbory známe tiež ako cookies. Väčšina veľkých stránok to tiež robí.

Čo sú to cookies?

Cookie je textový súbor, ktorý sa pri návšteve určitých stránok uloží do vášho počítača alebo zariadenia. Umožňuje stránkam zapamätať si vaše akcie a preferencie (napríklad prihlásenie, jazyk atď.), Takže ich nemusíte zadávať pri každej návšteve našej stránky alebo pri prehliadaní stránok.

Ako používame cookies?

Niekoľko našich stránok používa súbory cookie:

  • Pamätajte, či máte alebo ste nesúhlasili s používaním cookies na našich stránkach.
  • Pre externých inzerentov, ako sú reklamy Google.
  • Pri každom prihlásení si zapamätáte svoju aktuálnu reláciu prihlásenia na webe.

Povolením týchto súborov cookie získate lepší prehľadávač. Máte možnosť a každé právo zablokovať alebo odstrániť tieto cookies, ak si to budete želať, ale niektoré funkcie tejto stránky nemusia fungovať tak, ako boli zamýšľané. Informácie a údaje týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu žiadnej osoby a údaje vzoru sú úplne pod kontrolou Nahrajto.eu. Cookies sa nepoužívajú na žiadne iné účely, ako je tu uvedené.

Používame iné cookies?

Niektoré z našich stránok alebo webových stránok môžu používať vyššie uvedené alebo odlišné súbory cookie. Ak áno, podrobnosti o nich sa uvedú v osobitnom oznámení o dohode o cookies pre konkrétnu stránku.

Ako ovládať cookies

Súbory cookie môžete ovládať a mazať, ak si to želáte. Podrobné informácie nájdete na adrese aboutcookies.org. Máte možnosť odstrániť všetky súbory cookie, ktoré už sú v počítači, a väčšina internetových prehliadačov má možnosť zabrániť ich umiestneniu, ak je to nakonfigurované. Dodatočná poznámka: Niektoré funkcie na našich stránkach nemusia v takom prípade fungovať podľa plánu.

Nahrajto.eu si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť vyššie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov. Všetky zmeny vyššie uvedených zásad ochrany osobných údajov sú aktívne ihneď po ich aktualizácii. Používatelia webových stránok Nahrajto.eu súhlasia s pravidelným prehodnocovaním týchto pravidiel ochrany osobných údajov a sú informovaní o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa im týkajú. Používatelia, ktorí neustále používajú Nahrajto.eu stránky a služby, súhlasia s tým, čo je uvedené vyššie.